Page tree

Vinadata Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tổng Đài Di Động vCS

vCS là giải pháp tổng đài trên nền tảng điện thoại di động được phát triển bởi VinaData.

vCS có cơ chế tổng đài thông minh, giúp nhận cuộc gọi từ khách hàng thông qua 01 đầu số duy nhất ngay trên điện thoại di động.

vCS giúp chăm sóc khách hàng tối ưu hơn, quản lý thông tin hiệu quả hơn và tiết kiệm tối đa chi phí.

vCS có sẵn kho đầu số đa dạng (1900, 1800, 028, 090, ...) giúp làm chủ hệ thống Call Center thông minh qua 3 bước

Danh mục hướng dẫn sử dụng

Dành Cho Người Dùng Cuối (End User)

 Hướng Dẫn Chuyển Đổi Ngôn Ngữ Sử Dụng Ứng Dụng

 Hướng Dẫn Sử Dụng vCS Softphone PC

 Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Ứng Dụng

 Thực hiện cuộc gọi

 Hướng Dẫn Đăng Ký Dùng Thử Tổng Đài Di Động vCS

 Hướng Dẫn Đăng Nhập Tổng Đài

 Đổi và Lấy lại mật khẩu

Dành Cho Người Quản Trị

 Hướng Dẫn Cài Đặt Tùy Chỉnh Điều Phối Cuộc Gọi (ACD – Automatic Call Distributor)

 Giới hạn cước gọi ra trên từng nhân viên

 Hướng Dẫn Lấy Lại Mật Khẩu và Gửi Lại Mật Khẩu Cho Thành Viên

 Hướng Dẫn Quản Lý Danh Bạ Thành Viên

 Hướng Dẫn Quản Lý Ghi Âm Cuộc Gọi

 Hướng Dẫn Quản Lý Hạn Mức Tổng Đài

 Hướng Dẫn Tạo Danh Bạ Khách Hàng

 Hướng Dẫn Xem Các Chỉ Số Thống Kê

 Hướng Dẫn Xuất File Dữ Liệu Nhật Ký Cuộc Gọi

 Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Trang Quản Trị

Hướng Dẫn Kết Nối Third Party

 Kết Nối Third Party Giữa vCS Và Active Campaign

 Kết Nối Third Party Giữa vCS Và Freshdesk

 Kết Nối Third Party Giữa vCS Và Freshsales

 Kết Nối Third Party Giữa vCS Và GetFly

 Kết Nối Third Party Giữa vCS Và vTicket