Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Anchor
Vietnamese
Vietnamese

Để đăng ký dùng thử tổng đài di động vCS, người dùng cần thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản VinaData

  • Truy cập trang vinadata.vn, sau đó click vào Đăng ký

...

  • Nhập Mật khẩuMã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký, sau đó nhấp vào Đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản


Bước 2: Kích hoạt tài khoản vCS

  • Truy cập vinadata.vn, chọn Sản phẩm, chọn vCS  

...

  • Sau cùng, người dùng sẽ nhận được màn hình thông báo Đăng Ký Thành Công với thông tin tenant dùng thử của vCS.

Để đăng nhập tenant dùng thử vào lần sau, người dùng có thể truy cập trang quản trị tenant với link https://tentrangquantri.123cs.vn.


Anchor
English
English

vCS - Free trial 

In order to register for free trial vCS, users need to do 2 steps:

...


Step 1: Create a VinaData account 


...

  • Enter Password and OTP code which are sent to your registered phone number, then click Register to complete the process. 

Step 2: Active a vCS account 


  • Access to vinadata.vn > choose Products > Choose All Products > Choose vCS   

...


To log on the trial tenant for the next time, users can access to the admin page with the link https://tentrangquantri.123cs.vn.


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS Image Modified https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vinadata.vn