Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Để đăng ký dùng thử tổng đài di động vCS, người dùng cần thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản VinaData


Bước 2: Kích hoạt tài khoản vCS

Để đăng nhập tenant dùng thử vào lần sau, người dùng có thể truy cập trang quản trị tenant với link https://tentrangquantri.123cs.vn.


vCS - Free trial 

In order to register for free trial vCS, users need to do 2 steps:Step 1: Create a VinaData account Step 2: Active a vCS account 

To log on the trial tenant for the next time, users can access to the admin page with the link https://tentrangquantri.123cs.vn.


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vinadata.vn